Adatbiztonsági szakértés

Kategória:

A cégek, szervezetek, intézmények legalapvetőbb üzleti folyamatai az adatokra és az információra épülnek. Üzleti kockázatot jelent, ha bármilyen zavar keletkezik ezeknek az információknak a minőségével, mennyiségével, pontosságával vagy elérhetőségével kapcsolatban. A különböző fenyegetettségek származhatnak kívülről és a szervezeten belülről is, lehetnek véletlenszerűek vagy szándékosak. Mindezek alapján az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása, a sérü­lések és az adatvesztés elkerülése kritikus fontosságú feladat.

 

Részlet a 2013. évi L. törvényből, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról


„A nemzet érdekében kiemelten fontos - napjaink információs társadalmát érő fenyegetések miatt - a nemzeti vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága.

Társadalmi elvárás az állam és polgárai számára elengedhetetlen elektronikus információs rendszerekben kezelt adatok és információk bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának, valamint ezek rendszerelemei sértetlenségének és rendelkezésre állásának zárt, teljes körű, folytonos és a kockázatokkal arányos védelmének biztosítása, ezáltal a kibertér védelme.”

 

A  2013. évi L. törvényben foglaltak alapján, az állami és önkormányzati szervek informatikai rendszereinek és az adatok biztonságáról kiemelten kell gondoskodni. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a törvényben megtalálható feladatokra külső szakembert bízzanak meg.

  Cégünk munkatársai rendelkeznek a megfelelő szakmai háttérrel és kellő gyakorlattal, mely megfelel a törvényben előírtaknak.

 

Az elvégzendő feladatokat a törvény egyértelműen szabályozza:

-          A szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságáért felelős személy adatainak bejelentése

-          A szervezet adatainak bejelentése

-          A szervezet által kezelt adatok biztonsági osztályba sorolása

-          Cselekvési terv készítése

 

A szolgáltatás díjainak meghatározásánál fontos szempont, hogy mekkora és milyen szervezeti felépítésű szervezetről van szó.

Adatbiztonsági szakértői szolgáltatásunkat ajánljuk hivataloknak és cégeknek egyaránt.

adatbiztonsagi szakertes Zsjak Peter

Elekronikus aláírás bevezetése:

Napjainkban egyre több helyen indokolt és megkövetelt részét képezi az elektronikus aláírás bevezetése infrormatikai munkánk során. Az információs társadalomban egyre nélkülözhetetlenebb elektronikus hitelességgel, a hiteles digitális információval, dokumentumokkal való munka.

Elektronikus aláírást készítése, aláírt dokumentumokat ellenőrizése, kezelése, megőrése.

Az elektronikus hitelesség, elektronikus aláírás alkalmazói célcsoportját szűkebb értelemben azok a munkavállalók, vállalkozók, egyéni felhasználók jelentik, akik elektronikus dokumentumokat kezelnek, elektronikus úton végzik üzleti tevékenységüket, és a napi munkavégzésükhöz szükséges. Bevezetése hasznos lehet mindazoknak, akik a digitális írástudás átlagosnál magasabb szintjére szeretnének eljutni, és a minket körülvevő világra mindinkább jellemző elektronikus írásbeliség hitelestett, biztosnágos dimenziójába szeretnének belépni.

Archiválási feladatok ütemezése:

A papír alapú dokumentumokhoz hasonlóan az elektronikus  dokumentumokat is speciális körülmények között, biztonságosan kell tárolni, hogy a dokumentum ne sérüljön meg és a dokumentum hitelessége hosszú távon - akár évtizedekig, sőt évszázadokig is - biztosítható legyen. Az elektronikus aláírásról szóló (2001. évi XXXV.) törvényben definiált archiválás szolgáltatás az elektronikus aláírások hosszú távú érvényességének biztosítására szolgál. Az archiválás szolgáltató a jogszabályok szerint rendszeresen egyre erősebb technológiával, új időbélyeggel látja el a letétbe helyezett elektronikusan aláírt dokumentumokat. A jogszabályok ezen felül további követelményeket is támasztanak az archiválás szolgáltatókkal szemben.

Az aláírás érvényességének biztosításához létfontosságú az aláírt dokumentum olvashatóságának biztosítása is, amely szintén az archiválás szolgáltató feladatkörébe tartozik. A jogszabályok által definiált archiválási szolgáltatásnak nem része sem a dokumentumok strukturált tárolása, egymással való összerendelése, sem bonyolult keresési funkciók megvalósítása. Dokumentum- és tartalomkezelő rendszerek valósítják meg ezen feladatokat, amelyek - az aláírások hosszú távú hitelességének biztosítása céljából - háttérrendszerként támaszkodhatnak az archiválás szolgáltatóra.

Rendszeres, jól megtervezett archiválási folyamatokkal biztosítani tudjuk az adatai biztonságos megőrzését.

 Felhő szolgáltatás bevezetése:

Fejlesztés alatt.....